Τομείς Εφαρμογής

Τρόφιμα και Ποτά

Ο πιο διαδεδομένος τομέας εφαρμογής των προτύπων GS1.

Φρέσκα Προϊόντα

Το ταξίδι ενός φρέσκου προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Κανονισμός EU 1169

Τι απαιτείται για τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό της ΕΕ.

Υγεία

O ασθενής δικαιούται την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Ready for UDI!

Κωδικοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

COVID-19

Διασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Μεταφορές και Logistics

Η διακίνηση των προϊόντων χρειάζεται πρότυπα GS1.

Transport management

Δείτε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα προϊόντων

Η πρόταση του GS1 για τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

Warehouse management

Δείτε περισσότερα

Focus Areas

Δείτε περισσότερα για Last Mile, Maritime & Ports, Rail, Customs

Delivery
management

Δείτε περισσότερα

Case Studies

Παραδείγματα εφαρμογής των προτύπων στον τομέα.

Λιανεμπόριο

Είτε στο διαδίκτυο είτε στο κατάστημα, τα πρότυπα GS1 είναι απαραίτητα.

Καταναλωτικά προϊόντα

Ακολουθήστε το ταξίδι ενός καταναλωτικού προϊόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ένδυση

Ακολουθήστε το ταξίδι ενός προϊόντος ένδυσης στην αλυσίδα εφοδιασμού και δείτε τη συμβολή των προτύπων GS1.

Online Marketplaces

Οι διαδικτυακές αγορές απαιτούν τη μοναδική αναγνώριση προϊόντων.

Amazon

H Amazon προτείνει κωδικούς GS1 GTIN και barcodes EAN/UPC για την πώληση των προϊόντων και τη μοναδική αναγνώρισή τους.

Alibaba

Συστήνει τη χρήση GTIN και GS1 barcodes για τη μοναδική ταυτοποίηση των προϊόντων, και την καταχώρησή τους στο παγκόσμιο δίκτυο GDSN.

Google

Η Google συστήνει τη χρήση GTIN για την καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων για τα προϊόντα.

eBay

Με τον κωδικό GTIN, η επισκεψιμότητα στις καταχωρήσεις ενός ηλεκτρονικού καταστήματος αυξάνεται.

contact rs