Αίτηση Εγγραφής

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να υποβάλετε το Online registration, παρακαλούμε κατεβάστε το παρακάτω αρχείο pdf και υποβάλετε την αίτηση όπως αναφέρεται.

pdfΑίτηση εγγραφής μέλους

 

Τα πεδία με  asterisk είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν.

 

BHMA 1Ως Τακτικά μέλη εγγράφονται νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί, που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το σύστημα GS1 καθώς και να αποκτήσουν κωδικούς αριθμούς GS1.

Ως Συνεργαζόμενα μέλη εγγράφονται νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, επιχειρήσεις και οργανισμοί, που δεν κάνουν κατ’ ανάγκη χρήση του συστήματος GS1 και των κωδικών αριθμών GS1, αλλά ενδιαφέρονται λόγω αντικειμένου να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Σωματείου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν διαφέρει από την παραπάνω)
Δραστηριότητα

contact rs