Νέα

TradeUSA Workshop Καλαμάτα: Άριστες οι προοπτικές για εξαγωγές στις ΗΠΑ, αλλά με στρατηγική

Κοινό συμπέρασμα ήταν ότι οι προοπτικές για εξαγωγές στις ΗΠΑ είναι άριστες, αρκεί να υπάρχει στρατηγική. Η εξωστρέφεια είναι αναγκαία, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει προσανατολισμός προς τη βελτίωση των προϊόντων,  της συσκευασίας, των καλλιεργητικών πρακτικών, του μάρκετινγκ κλπ. Η επιλογή των καταλληλότερων αντιπροσώπων/διανομέων είναι ιδιαίτερα σημαντική ενώ παράλληλα κρίνεται απαραίτητη η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εγγράφων και κανονισμών.

Οι συμμετέχοντες του TradeUSA Workshop ενημερώθηκαν σχετικά με:

  • Αμερικανική αγορά και Καταναλωτικές Τάσεις

  • Στρατηγική Marketing

  • Προδιαγραφές Συσκευασίας & η αναγκαία προσαρμογή του προϊόντος

  • Υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης ασφάλειας τροφίμων:

  • Aξιολόγηση και επαλήθευση συμμόρφωσης προϊόντων προς εξαγωγή στις ΗΠΑ

  • Σημασία του Barcoding

 

Δείτε τη σχετική κάλυψη από τα τοπικά μέσα:

contact rs