Νέα

Ο GS1 ορίζεται από την Ε.Ε. ως οργανισμός έκδοσης κωδικών UDI

Το σύστημα UDI σκοπεύει να παράσχει ένα παγκόσμιο εναρμονισμένο πλαίσιο για την ταυτοποίηση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, της ασφάλειας των ασθενών και των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Ο GS1 έχει πιστοποιηθεί για την έκδοση κωδικών UDI από την FDA ήδη από το 2013, την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, ενώ και άλλες ρυθμιστικές αρχές σχεδιάζουν επίσης να επιτρέψουν τη χρήση των προτύπων GS1 ως βάση του εθνικού τους συστήματος UDI.

 

medical devices

contact rs