Νέα

Νέα έκθεση υποστηρίζει την ταχεία υιοθέτηση των προτύπων GS1 και την εφαρμογή barcode για να επιτευχθεί ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό COVID-19 παγκοσμίως

Τα πρότυπα GS1 προσφέρουν διαφάνεια και συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων στην διαδικασία εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.

Δημιουργώντας barcode, βασισμένα σε πρότυπα GS1, τα προϊόντα και τα φάρμακα ταυτοποιούνται με μοναδικό και ασφαλή τρόπο από την ανάπτυξη έως το σημείο χορήγησης. Παρόλο που η υιοθέτηση των προτύπων GS1 συνεχίζει να επεκτείνεται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αυτά δεν εφαρμόζονται ακόμη παγκοσμίως.

Τα πρότυπα GS1 προσφέρουν διαφάνεια και συμβάλλουν στη βελτίωση του συντονισμού της αλυσίδας εφοδιασμού, μειώνοντας τον κίνδυνο απώλειας ή λήξης εμβολίων και διάδοσης πλαστών εμβολίων.

Η μελέτη της Deloitte χαρακτηρίζει τις πληροφορίες αναγνώρισης εμβολίου (όπως το αναγνωριστικό προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία λήξης) «απαραίτητα προκειμένου οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης να χορηγούν εμβόλια με σιγουριά», σημειώνοντας ότι ο Π.Ο.Υ. συνιστά όλα τα εμβόλια να ταυτοποιηθούν με αυτά τα δεδομένα σε τυποποιημένα barcode. Η GAVI  και η UNICEF απαιτούν επίσης τη χρήση προτύπων GS1 στα δευτερεύοντα πακέτα εμβολίων.

Καθώς ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες εντοπισμού και σύνδεσης των εμβολίων με ασθενείς στο σημείο χορήγησης, η έκθεση Deloitte σημειώνει επίσης, ότι «είναι σημαντικό να εντοπίσουμε και να σημάνουμε τα εμβόλια καταγράφοντας ακριβώς ποιος ασθενής έλαβε ποιο εμβόλιο και πότε». Η παγκόσμια μοναδική ταυτοποίηση που επιτυγχάνεται με την χρήση GS1 barcodes προσφέρει σημαντική βοήθεια σε αυτό το κρίσιμο έργο.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μελέτη της Deloitte και το GS1 μπορείτε να βρείτε εδώ. 

contact rs