Νέα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο GS1 στο ΕΒΕΘ

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όπως παραγωγικές, μεταποιητικές, εξαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις διανομής και αποθήκευσης, αποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση για θέματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες είναι πλέον απαραίτητη για όλες τις επιχειρήσεις. Οι παρεχόμενες από τον GS1 AssociationGreece υπηρεσίες, εξασφαλίζουν για τις επιχειρήσεις τα απαραίτητα μέσα που θα τους βοηθήσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στις τοπικές και διεθνείς αγορές.

Ο Α΄Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, στο χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση δήλωσε: «Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να τηρήσουν κατά γράμμα τις απαιτούμενες οδηγίες για την εφαρμογή του συστήματος GS1. Εάν το πραγματοποιήσουν, τα οφέλη που θα αποκομίσουν σχετικά με τη θέση τους στην εφοδιαστική αλυσίδα θα είναι σημαντικά. Οι σχέσεις τους με τους προμηθευτές και τους πελάτες θα διευκολυνθούν και η επιτυχής αναγνώριση των προϊόντων τους θα συμβάλλει στην καλύτερη τοποθέτησή τους στην αγορά.»

EBETH photo1

 

EBETH photo2

contact rs