Νέα

Export Summit V - Ο GS1 ήταν παρών!

Το θέμα του Export Summit V ήταν το “Adding Value to Exports” και ενότητες αυτού αποτέλεσαν το “Certification, Packaging, Labelling, Transport and Distribution Networks”.

Ο GS1 Association Greece συμμετείχε στην ενότητα Certification & Standardization (Market Approach), με παρουσίαση του κ. Δημήτρη Χρήστου, Director - Market Development.

Στα πλαίσια της θεματικής αυτής ενότητας που αφορούσε τα διεθνή πρότυπα και την πιστοποίηση των προϊόντων, παρουσίαστηκαν τα παγκόσμια πρότυπα GS1 και ο τρόπος με τον οποίο αυτά αναπτύσσονται, δίνοντας έμφαση στην επίδραση που ασκούν στο εξαγωγικό εμπόριο.

 

contact rs