Νέα

Ο Ελληνικός Στρατός υιοθετεί τα πρότυπα GS1

Ως αποτέλεσμα, η ακρίβεια των αποθεμάτων βελτιώθηκε στo 96%, ο χρόνος διαχείρισης των παραγγελιών μειώθηκε κατά 25% έως 30%, και το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε στο 3%. Η 441 ΑΒΥΥ μείωσε σημαντικά το κόστος της εφοδιαστικής της αλυσίδας ενώ μπορεί πλέον να εκτελέσει γρηγορότερα ανακλήσεις, αν αυτό απαιτηθεί. Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν την υιοθέτηση των προτύπων GS1 σε άλλες δυο περιφερειακές αποθήκες.

 

ABYY Photo

contact rs