Νέα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

Τα βασικά σημεία του σεμιναρίου αποτέλεσαν η ανάγκη για τυποποίηση, το Σύστημα GS1 (πρότυπα, τομείς εφαρμογής, τεχνολογικές εξελίξεις), η κωδικοποίηση & σήμανση προϊόντων με barcodes GS1 σε όλα τα επίπεδα συσκευασίας, η ασφάλεια των προϊόντων, η ιχνηλασιμότητα και ανάκληση/απόσυρση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δώθηκε στις απαιτήσεις κωδικοποίησης και σήμανσης κυρίως για τις εξαγωγές , την καταχώρηση των επιχειρήσεων στο Διεθνές Μητρώο Κωδικών GS1 (GEPIR) και την αποσαφήνηση του ρόλου των barcodes όσον αφορά στην προέλευση των προϊόντων.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν στελέχη από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και επαγγελματιών, όπως παραγωγικές, μεταποιητικές, εξαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις διανομής και αποθήκευσης, αλλά επίσης και στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η εκπρόσωπος του ΣΕΒΕ, κα Βασιλική Λούντζη, Εντεταλμένη Σύμβουλος, στο χαιρετισμό που απεύθυνε, δήλωσε: «Η σημασία της κωδικοποίησης και της σήμανσης των εξαγόμενων προϊόντων είναι πολύ μεγάλη καθώς αποτελούν “διαβατήριο” για τις εξαγωγές και σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν απαιτήσεις της ξένης αγοράς και όχι νομική υποχρέωση. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο ζήτημα της καταγωγής προϊόντων που είναι από τα πιο ευαίσθητα και σύνθετα κεφάλαια του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα και δεν τεκμαίρεται αυτοδίκαια από την όποια αναγραφή στην επισήμανση προϊόντων».

H πρόεδρος του Συνδέσμου μας, κα Μαρία Κόντου, που εκπροσωπεί την εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, χαιρετίζοντας την εκδήλωση δήλωσε: «Ως αποκλειστικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού GS1, έχουμε στόχο να υποστηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις-μέλη μας, να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία, να ενημερώνουμε, να καλύπτουμε τις νέες ανάγκες που προκύπτουν συνεχώς, να ενισχύουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας και στην προώθηση των εξαγωγών τους».

contact rs