Με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση, οι επιχειρήσεις-μέλη του σωματείου έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, βασικής αλλά και πιο εξειδικευμένης κατάρτισης.

  

Αθήνα

 

"Το σύστημα GS1 - Βασικές γνώσεις και πρακτικές"

Απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη μας και είναι δωρεάν.

  

 

Ώρες διεξαγωγής: 3-6 μ.μ.

Τόπος διεξαγωγής: GS1 Association Greece, Αλεξιουπόλεως 32 - Αργυρούπολη, 3ος όροφος

 

Το σεμινάριο επαναλαμβάνεται στις παρακάτω ημερομηνίες:   

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018 Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018
Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018
Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Τρίτη 19 Ιουνίου 2018  
   

Θεματικές Ενότητες:

  • Το Σύστημα GS1 – πρότυπα και τεχνολογίες

  • Κωδικοποίηση & Σήμανση με τα GS1 barcodes

  • Μονάδες Εμπορίας & Μονάδες Logistics

  • Barcodes – τι θα πρέπει να προσέχετε

  • Πρότυπα GS1 και λύσεις για ιχνηλασιμότητα

  • Άλλες δυνατότητες του Συστήματος και πώς να τις εκμεταλλευτείτε

  • Αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες μας

  • Ερωτήσεις – Συζήτηση

  

Για σεμινάρια εκτός περιφέρειας Αττικής, θα υπάρξει ενημέρωση κατά περίπτωση.