Τα πρότυπα GS1 καθιστούν εφικτά τα συστήματα ιχνηλασιμότητας σε παγκόσμια κλίμακα, ανεξάρτητα από το πόσες εταιρίες εμπλέκονται ή πόσα σύνορα διασχίζονται κατά την πορεία των προϊόντων και των πρώτων υλών τους, από την αρχή της εφοδιαστικής αλυσίδας μέχρι τον καταναλωτή.

 

Traceability Reference Book 2021

Mάθετε πώς τα πρότυπα GS1 διευκολύνουν την ιχνηλασιμότητα σε διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, τι ωθεί τις εταιρείες να επιλέξουν την ιχνηλασιμότητα με τα πρότυπα GS1, καθώς και εφαρμογές ιχνηλασιμότητας από όλο τον κόσμο. Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκδοσης εδώ.

Κατεβάστε την έκδοση

 

Η ιχνηλασιμότητα είναι μία βασική επιχειρηματική διαδικασία στις αλυσίδες ανεφοδιασμού και υποστηρίζει διάφορες επιχειρηματικές ανάγκες όπως:

  • Ασφάλεια καταναλωτών

  • Ανάκληση προϊόντων

  • HACCP

  • Διαχείριση ποιότητας προϊόντων

  • Ασφάλεια ασθενών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

  • Διαφάνεια

  • Αποτελεσματικά logistics

  • Έλεγχος αυθεντικότητας προϊόντων

  • Αντιμετώπιση κυκλοφορίας πλαστών προϊόντων και απομιμήσεων

  • Διαχείριση αποβλήτων

Για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλασιμότητας μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα απαιτείται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συσχετίζουν συστηματικά την φυσική ροή των πρώτων υλών, των ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων με τη ροή των σχετικών με αυτά πληροφοριών.

Αυτό απαιτεί την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εφοδιαστικής αλυσίδας που επιτυγχάνεται καλύτερα με τη χρήση μιας κοινής επιχειρηματικής γλώσσας. Η παγκόσμια εμβέλεια και καθολική αποδοχή του συστήματος GS1 από τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις αλλά και τους κυβερνητικούς φορείς, το καθιστούν ως το μοναδικό σύστημα ικανό να παρέχει κατάλληλες λύσεις στις απαιτήσεις για ιχνηλασιμότητα.

Τα πρότυπα του συστήματος GS1 για ιχνηλασιμότητα (Global Traceability Standard- GTS) είναι τυποποιημένες διαδικασίες που εντάσσονται στις αντίστοιχες επιχειρηματικές διαδικασίες και καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις διαχείρισης δεδομένων για όλα τα συστήματα ιχνηλασιμότητας, ανεξάρτητα τεχνολογίας. Αυτό επιτρέπει στις εταιρίες να εφαρμόσουν συστήματα ιχνηλασιμότητας για τα προϊόντα τους σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανεξάρτητα από τη γλώσσα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο κάθε εμπλεκόμενος.

Τα GTS βασίζονται στη χρήση των προτύπων GS1 για την αναγνώριση προϊόντων και θέσεων, στα barcodes, στην τεχνολογία RFid και ανταλλαγής πληροφοριών.

Δείτε ακόμη...


EU Meat and Poultry Traceability - Implementation Guideline (αγγλική έκδοση)
Κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής για την ιχνηλασιμότητα κρεάτων και πουλερικών στην ΕΕ (ελληνική έκδοση)

 


Traceability Brochure

Τι είναι η ιχνηλασιμότητα και πώς το GS1 Πρότυπο Ιχνηλασιμότητας υποστηρίζει επιχειρηματικές ανάγκες όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η ασφάλεια των ασθενών, η καταπολέμηση της παραχάραξης, βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα και ικανοποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμιστικές διατάξεις.

 The GS1 Global Traceability Programme: Helping companies implement traceability

Περιέχει χρήσιμες πληροφορίες που απαιτούνται για την κατανόηση της ιχνηλασιμότητας και περιγράφει αναλυτικά, με τη μορφή βημάτων, τον τρόπου εφαρμογής του GS1 Προτύπου Ιχνηλασιμότητας από τις επιχειρήσεις.

 


 

Best practices for implementing GS1 standards for wine trade

  

 


 

 

10 Steps to Traceability Implementation

 

 

 


 

Global Traceability Standard

Εξηγεί τη φιλοσοφία του GS1 Προτύπου Ιχνηλασιμότητας, περιγράφοντας αναλυτικά τους “ρόλους” των εμπλεκομένων χρηστών, καθώς επίσης τα χρησιμοποιούμενα “εργαλεία” (π.χ. κωδικοί GS1) και τους αντίστοιχους “κανόνες”.