Η έννοια της Αναγνώρισης μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFid) και Ηλεκτρονικών Κωδικών Προϊόντων (EPC) είναι αρκετά απλή.

Η τεχνολογία RFid υπάρχει περισσότερο από εξήντα (60) χρόνια. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από τις συμμαχικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου να μπορούν να διακρίνουν τα “φίλια” από τα “εχθρικά” αεροσκάφη, στέλνοντάς τους ραδιοπαλμούς και περιμένοντας την απάντηση. Στην εποχή μας, η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται καθημερινά στα διόδια των εθνικών οδών, στον έλεγχο της πρόσβασης σε περιοχές όπου αυτό απαιτείται και σε πολλές άλλες εφαρμογές.

Ο Ηλεκτρονικός Κωδικός Προϊόντων (EPC), “γεννήθηκε” πριν από έξι (6) χρόνια στα Auto ID Labs του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ). Την επανάσταση στην αγορά επέφερε η δυνατότητα αποθήκευσης στοιχείων αναγνώρισης του προϊόντος σε microchips που δεν είναι μεγαλύτερα από ένα κόκκο άμμου, στη συνέχεια η ενσωμάτωσή τους σε ραδιοετικέτες (RFtags), που με τη σειρά τους τοποθετούνται επάνω στα προϊόντα έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμα με μοναδικό τρόπο. Οι εφαρμογές και οι δυνατότητες του συνδυασμού EPC/RFID είναι ατελείωτες καθώς όλα αυτά τα αντικείμενα είναι πλήρως ανιχνεύσιμα καθ’ όλη την διαδρομή τους μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η τεχνολογία Αναγνώρισης μέσω Ραδιοσυχνοτήτων - RFid είναι μια καθιερωμένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία Αυτόματης Συλλογής Δεδομένων – ADC.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα αντικείμενο είναι αποθηκευμένα σε μια ετικέτα RFid που με τη σειρά της επικολλάται στο εν λόγω αντικείμενο. Δηλαδή η ετικέτα RFid επιτελεί τον ίδιο σκοπό μ’ ένα barcode. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι σε ένα barcode τα δεδομένα αποθηκεύονται μέσα σ’ ένα ορατό σύμβολο και “διαβάζονται” με τη χρήση ενός οπτικού αναγνώστη/scanner. Αντιθέτως, στην περίπτωση της ετικέτας RFid, τα δεδομένα αποθηκεύονται μέσα σ’ ένα microchip που αποτελεί και την “καρδιά” της ετικέτας. Πώς όμως “διαβάζεται” μια τέτοια ετικέτα;

Στην ουσία μια ετικέτα RFid είναι ένας ραδιοπομπός “εν υπνώσει”. Όταν όμως βρεθεί μέσα στην εμβέλεια ενός κατάλληλου αναγνώστη RF, “ξυπνά” κι επικοινωνεί αυτόματα με τον αναγνώστη εκπέμποντας μέσω ραδιοσυχνοτήτων τα δεδομένα που περιέχει κι έχουν σχέση με το αντικείμενο πάνω στο οποίο είναι κολλημένη.

Η χρήση της τεχνολογίας RFid επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους αυτοματοποιημένα, με διαφάνεια κι έχοντας σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες ελέγχου.

Πλεονεκτήματα

 • Ταχύτερες και ακριβέστερες αναγνώσεις. Ένας αναγνώστης RFid μπορεί να εντοπίσει άμεσα όλες τις ραδιοετικέτες που βρίσκονται μέσα στην εμβέλειά του. Ως αποτέλεσμα, δεν απαιτείται η οπτική επαφή του με την ετικέτα, σε αντίθεση με τα barcodes όπου απαιτείται οπτική επαφή του αναγνώστη με το σύμβολο. Εκτός αυτού, οι αναγνώστες RFid μπορούν να λειτουργούν χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, με συνέπεια τα αποτελέσματα των αναγνώσεων να είναι πάντα σταθερά και σωστά.

 • Χαμηλότερα επίπεδα αποθεμάτων. Η τεχνολογία RFid, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη θέση των προϊόντων, συμβάλλει στη μείωση των αποθεμάτων και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων. Αυτό παρέχει στις εταιρείες την απαιτούμενη σιγουριά για μείωση των αποθεμάτων αναμονής καθ’ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, τη βελτίωση της ταμειακής ροής και ενδεχομένως τη μείωση των γενικών εξόδων.

 • Λιγότερες ελλείψεις. Η χρήση της τεχνολογίας RFid παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης του προσωπικού όταν απαιτείται ανεφοδιασμός των ραφιών ή όταν ένα προϊόν έχει τοποθετηθεί σε λάθος θέση.

 • Μειωμένα επίπεδα απωλειών. Εκτιμάται ότι ποσοστό περίπου 2% των πωλήσεων χάνεται λόγω απωλειών (ληγμένα προϊόντα, μικροκλοπές, κλπ). Η ανάγνωση των ετικετών προκειμένου να προσδιορισθούν με ακρίβεια οι παραλαμβανόμενες ποσότητες, μπορεί να μειώσει τις απώλειες του μέσου λιανέμπορου, έως και κατά 25% σε επίπεδο χαρτοκιβωτίου και 40% σε επίπεδο καταναλωτικής μονάδας. (Πηγή: GCI EPC Roadmap)

 • Αυθεντικότητα προϊόντων. Η ύπαρξη ραδιοετικετών δρα αποτρεπτικά όσον αφορά στους κατασκευαστές παραποιημένων προϊόντων / απομιμήσεων. Εάν μια ραδιοετικέτα είναι κατεστραμμένη ή λείπει από το προϊόν, τότε εγείρονται υποψίες για την αυθεντικότητά του. Τα δεδομένα μιας ραδιοετικέτας μπορούν να είναι κρυπτογραφημένα και κατά την ανάγνωσή τους να αντιπαραβάλλονται μ’ αυτά που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων του κατασκευαστή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η γνησιότητα του προϊόντος.

EPCglobal

Ο EPCglobal είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, καθοδηγούμενος από τα μέλη του, που δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια από τον GS1 και τον GS1 US σε συνεργασία με τα AutoID Labs του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ).

Τα μέλη του απαρτίζονται από επιχειρήσεις και φορείς κορυφαίους στον τομέα τους, και με σκοπό να οδηγήσουν τις εξελίξεις όσον αφορά στη δημιουργία προτύπων για τη χρήση της τεχνολογίας RFid στη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της και να διευκολυνθεί η υψηλότερη ποιότητα ροή πληροφοριών μεταξύ των εμπορικών εταίρων.

Τι είναι ο EPC;

Ο EPC, ή αλλιώς Ηλεκτρονικός Κωδικός Προϊόντων, είναι ένας παγκόσμια μοναδικός αύξων αριθμός, που περιέχεται σε μια ετικέτα RFid, και προσδιορίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο/προϊόν επάνω στο οποίο είναι τοποθετημένη η εν λόγω ετικέτα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης του συγκεκριμένου αντικειμένου/προϊόντος καθ΄ όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ένας κωδικός EPC συνδυάζεται μ’εναν GTIN κι έτσι δημιουργείται ο SGTIN (serialized GTIN). Μ’ αυτό τον τρόπο, διαβάζοντας τον EPC/SGTIN, έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε την ταυτότητα του προϊόντος (π.χ. ένα μπουκάλι γάλα “A”) αλλά ταυτόχρονα να ξέρουμε ότι αναφερόμαστε στο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ μπουκάλι και όχι στο διπλανό του που είναι κι αυτό μπουκάλι γάλα “A”.

Οι υπηρεσίες του EPCglobal

Ο EPCglobal παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις-μέλη του που επιθυμούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας τους:

 • Απόδοση και κατοχύρωση των κωδικών EPC

 • Συμμετοχή στην εξέλιξη των προτύπων του EPCglobal, μέσα από τις Ομάδες Εργασίας

 • Πρόσβαση στα ερευνητικά προγράμματα, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές του EPCglobal

 • Δυνατότητα επηρεασμού των μελλοντικών κατευθύνσεων των ερευνητικών προγραμμάτων των Auto-ID Labs

 • Πρόσβαση στα αποτελέσματα του προγράμματος Πιστοποίησης και Διαπίστευσης του EPCglobal

 • Διασύνδεση με άλλα μέλη του EPCglobal με σκοπό τη δημιουργία πιλοτικών προγραμμάτων εφαρμογών

 • Κατάρτιση και εκπαίδευση σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση της τεχνολογίας EPC και του Δικτύου EPCglobal

Το Δίκτυο EPCglobal

Το Δίκτυο EPCglobal είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ιεραρχικής δομής, που μέσω τυποποιημένων διασυνδέσεων επιτρέπει την άμεση και αυτόματη ανάκτηση αξιόπιστων πληροφοριών σχετικών με τα αγαθά που διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Χρησιμοποιώντας αφ’ ενός μεν την τεχνολογία RFid σε συνδυασμό με τους κωδικούς EPC, αφ’ ετέρου δε συστήματα ERP και CRM, και εκμεταλλευόμενο τα πλεονεκτήματα του Internet, το Δίκτυο EPCglobal επιτρέπει στους εμπορικούς εταίρους να μοιραστούν με ασφάλεια πληροφορίες κοινού ενδιαφέροντος.

 

Δείτε ακόμη...


GS1 EPCglobal

Παρουσίαση του οργανισμού EPCglobal, πλεονεκτήματα της ενεργούς συμμετοχής σε αυτόν, περιγραφή του δικτύου του EPCglobal και της φιλοσοφίας του.

 


 

GS1 EPCglobal Standards in the Transportation and Logistics Services Industry

Επεξηγεί λεπτομερώς πώς η τεχνολογία EPC/RFid, βασιζόμενη στα πρότυπα GS1 EPCglobal, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους διάφορους εμπορικούς εταίρους στον κλάδο των μεταφορών και των υπηρεσιών logistics, διευκολύνοντας τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας από τον αποστολέα μέχρι τον παραλήπτη.

 


 

GS1 EPCglobal Standards in the Consumer Electronics Industry

Επεξηγεί λεπτομερώς πώς η τεχνολογία EPC/RFid, βασιζόμενη στα πρότυπα GS1 EPCglobal, δημιουργεί προστιθέμενη αξία στους διάφορους εμπορικούς εταίρους στον κλάδο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών συσκευών, διευκολύνοντας τη διαχείρισή τους κατά τη συνολική διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.

 


 

GS1 EPCglobal Certification Program

Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί την αξία των GS1 EPCglobal πιστοποιημένων προϊόντων, για τους τελικούς χρήστες και τους παρόχους λύσεων, καθώς έτσι παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να αναπτύξουν με απόλυτη εμπιστοσύνη την τεχνολογία EPC/RFid.

 


 

GS1 EPCglobal Standards for Item Level Tagging

Καθώς η χρήση της τεχνολογίας EPC/RFid επεκτείνεται από το επίπεδο παλέτας και χαρτοκιβωτίου προς το επίπεδο σήμανσης μεμονωμένων αντικειμένων, αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τόσο τους εμπορικούς εταίρους, όσο και τους καταναλωτές σε παγκόσμιο επίπεδο.