Τι είναι η Διεθνής Κατηγοριοποίηση Προϊόντων (Global Product Classification);

Για να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα ταξινομούνται σωστά και ενιαία, το GDSN χρησιμοποιεί το Global Product Classification (GPC), ένα διεθνές πρότυπο κατηγοριοποίησης προϊόντων.

Οι τρεις στόχοι του GPC είναι:

 • Να υποστηρίζει τον προγραμματισμό των αγορών, επιτρέποντας στους αγοραστές να προεπιλέξουν τις ομάδες των προϊόντων που τους ενδιαφέρουν

 • Να παρέχει μια κοινή γλώσσα για τη διαχείριση κατηγοριών προϊόντων (category management), προλαμβάνοντας τις ανάγκες των καταναλωτών και ξεπερνώντας γλωσσικά εμπόδια.

 • Να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του GDSN

Το βασικό δομικό στοιχείο του GPC ονομάζεται "Brick" (Κατηγορία), όπου το καθένα από αυτά προσδιορίζει μια ομάδα παρόμοιων προϊόντων. Η χρήση των GPC Bricks ως μέρος του GDSN, εξασφαλίζει την ορθή αναγνώριση της κατηγορίας ενός προϊόντος κατά μήκος όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας, από τον πωλητή έως τον αγοραστή. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να γίνει ακόμα λεπτομερέστερη μέσω των Brick Attributes (παράμετροι).

Η ιεραρχική δομή του GPC

Το GPC έχει την εξής ιεραρχική δομή:

 • Κάθε "Brick" (Κατηγορία), που περιέχει ομοειδή προϊόντα, ανήκει σ’ ένα “Class” (Κλάση), δηλ. σε μια ομάδα ομοειδών κατηγοριών, άρα παρόμοιων Bricks π.χ. “Γάλα και Υποκατάστατα Γάλακτος”

 • Το κάθε Class με τη σειρά του ανήκει σ’ ένα “Family” (Οικογένεια), δηλ. σε μια γενικότερη ομάδα π.χ. “Γάλα, Βούτυρο, Κρέμα, Τυρί, Αυγά και Υποκατάστατά τους”

 • Τέλος, κάθε Family ανήκει σ’ενα “Segment” (Τομέας), δηλ. έναν βασικό τομέα δραστηριότητας π.χ. “Τρόφιμα, Ποτά και προϊόντα Καπνού”

 

Ένας GTIN, Μία Κατηγορία

Κάθε Κωδικός GTIN αντιστοιχεί σ’ μία μόνο Κατηγορία.

 

Χρησιμοποιώντας τις Παραμέτρους

Όπου απαιτείται, η κατηγοριοποίηση μέσα σε κάθε Brick μπορεί να γίνει ακόμα λεπτομερέστερη χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες παραμέτρους (Brick Attributes).

 

Πεδίο εφαρμογής

Το GPC διατίθεται ήδη για εφαρμογή σ’ ένα ευρύ πεδίο προϊόντων, όπως:

 • Τρόφιμα, Ποτά και προϊόντα Καπνού

 • Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας & Υγιεινής, Ιατροφαρμακευτικά Προϊόντα (περιλαμβανομένων και των μη-συνταγογραφούμενων), Τροφές & Προϊόντα Φροντίδας Κατοικιδίων, Προϊόντα Φροντίδας Βρεφών

 • Ένδυση, Υπόδυση, Προσωπικά Αξεσουάρ

 • Γενικό Εμπόριο (Έπιπλα, Προϊόντα Εστίασης, Μουσικά Όργανα, Παιχνίδια, Αναλώσιμα Γραφείου, Οπτικοακουστικά Μέσα, Επικοινωνίες, Ηλ. Υπολογιστές, Υλικά Εκτυπώσεων, Αθλητικά Είδη, Τεχνουργήματα, Εξοπλισμός Camping)

 • Προϊόντα “Φτιάξτο Μόνος Σου” (Είδη Κήπου & Κηπουρικής, Οικοδομικά Υλικά, Είδη Κιγκαλερίας, Εργαλεία Χειρός & Εξοπλισμός, Προϊόντα Ασφάλειας & Αποθήκευσης, Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός, Υδραυλικά, Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός)

 • Προϊόντα/Αξεσουάρ Αυτοκινήτου

 • Οικιακές Συσκευές