Σκοπός των οργανισμών-μελών του GS1 είναι να καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των προτύπων GS1, παρέχοντάς τους υπεύθυνα τα απαραίτητα εργαλεία και τη στήριξη που χρειάζονται.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται στα μέλη μας δωρεάν.