Η εφαρμογή των Διεθνών προτύπων GS1 και η σφαιρική αντιμετώπιση των logistics στον ευαίσθητο και εξαιρετικά πολύπλοκο τομέα της υγείας συμβάλλουν στην καταπολέμηση θεμελιωδών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος και εξασφαλίζει τη βελτίωση της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών.

Περιηγηθείτε στο διαδραστικό ψηφιακό περιβάλλον της εφαρμογής των προτύπων GS1 στον Τομέα της Υγείας:

 

  

Securing trust in the global COVID-19 supply chain

Οι προκλήσεις που παρατηρούνται σήμερα στον αγώνα για ασφάλεια και ακρίβεια στην αλυσίδα εφοδιασμού των εμβολίων COVID-19 και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα πρότυπα GS1 σε αυτό το πλαίσιο.

Δείτε περισσότερα

 

Γνωρίστε τα πολλαπλά οφέλη των Προτύπων GS1 στον Τομέα της υγείας:

 

Ιχνηλασιμότητα σε όλα τα επίπεδα

Τα Διεθνή Πρότυπα GS1 διασφαλίζουν την ακριβή καταγραφή κινήσεων προϊόντων και ασθενών ως μέρος κάθε διαδικασίας που αφορά τη φροντίδα ασθενών.

 • Ακριβής καταγραφή αρχείου εξιτηρίων συνδέοντας τα προϊόντα με τους ασθενείς.

 • Καλύτερη διαχείριση στην παροχή πληροφοριών σε μητρώα ιατροτεχνολογικών συσκευών.

 • Εφαρμογή συστημάτων κοστολόγησης με βάση τα ιατρικά περιστατικά.

 • Διαχείριση προϊόντων υψηλού κινδύνου μέχρι και το επίπεδο του μοναδικού σειριακού αριθμού

 • Εντοπισμός ανακληθέντων προϊόντων εντός των εγκαταστάσεών τους.

 • Πραγματοποίηση στοχευμένων ενεργειών σε περιπτώσεις ανάκλησης προϊόντων.

 • Βελτίωση της ασφάλεια των ασθενών εντοπίζοντας με ακρίβεια και ταχύτητα εκείνους που έχουν επηρεαστεί.

 

Μοναδική ταυτοποίηση, αναγνώριση και αυθεντικότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Τα Πρότυπα GS1 συμβάλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και κόστους στις διαδικασίες των παραγγελιών με εξωτερικούς προμηθευτές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ημερομηνιών λήξης των αποθεμάτων, μειώνοντας έτσι απώλειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Αυτό εξασφαλίζει ότι το σωστό προϊόν είναι διαθέσιμο στους ασθενείς όταν το χρειάζονται.

 • Εξασφαλίζουν ότι τα σωστά προϊόντα έχουν παραγγελθεί από τους προμηθευτές, έχουν τιμολογηθεί και έχουν αποσταλεί με ακρίβεια.
 • Μειώνουν τις απώλειες βοηθώντας τα εμπορεύματα που βρίσκονται πλησιέστερα στη λήξη τους να καταναλώνονται πρώτα ή να μεταφέρονται σε υψηλής κατανάλωσης τμήματα του νοσοκομείου
 • Εξασφάλιση ότι τα σωστά προϊόντα βρίσκονται στις σωστές θέσεις
 • Να μειώσουν το χρόνο αναζήτησης προϊόντων ή και παραγγελιών αποθεμάτων
 • Να απελευθερωθούν από διαδικασίες όπως η σύνθεση των εργαλείων χειρουργείων
 • Να δημιουργούν ένα εξορθολογισμένο περιβάλλον όπου απελευθερώνει χρόνο από το ιατρικό προσωπικό ώστε να μπορεί να ασχοληθεί περισσότερο και πιο αφοσιωμένα με τους ασθενείς

 

Πλήρης διαφάνεια, ακρίβεια και ταχύτητα σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα Πρότυπα GS1 διασφαλίζουν τη διαφάνεια των πληροφοριών απογραφής των νοσοκομείων. Επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων του νοσοκομείου όπως επίσης και άλλων αποθεμάτων φορτίων.

 • Αποτελεσματικότερη πρόσβαση και διαχείριση αποθεμάτων μεταξύ των διαφορετικών χώρων αποθήκευσης του νοσοκομείου.
 • Ύπαρξη διαθεσιμότητας προϊόντων όταν παραστεί ανάγκη.
 • Καλύτερη αντιμετώπιση ή αποφυγή περιπτώσεων έλλειψης αποθεμάτων με αναγνώριση εναλλακτικών καναλιών προμηθειών.
 • Ανάληψη αποδοτικότερων προβλέψεων προγραμματισμού αποθεμάτων

Τα προγράμματα που εκπονούνται από τον GS1 απευθύνονται και φέρνουν κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα υγείας: φαρμακευτικές εταιρίες, κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού, διανομείς, φαρμακαποθήκες, μεταφορείς, νοσοκομεία, εργαστήρια, φαρμακεία, ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, γιατρούς.

 

 

Στην Ελλάδα

 • Το σύστημα GS1 στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των φαρμάκων σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

  Ο κωδικός GS1 των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι 13ψήφιος και ξεκινά με το πρόθεμα 280 ακολουθούμενο από τον 9ψήφιο κωδικό που αποδίδεται από τον ΕΟΦ και καταλήγει στο ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται βάσει του γνωστού αλγόριθμου του συστήματος GS1. Το σύμβολο που χρησιμοποιείται για τη σήμανση της ταινίας γνησιότητας (ΕΟΦ-όσημο) του φαρμάκου είναι το ΕΑΝ-13.

 • Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), είναι ο πρώτος ασφαλιστικός φορέας στην Ελλάδα που καθιερώνει το Σύστημα GS1 και συγκεκριμένα το σύμβολο GS1-128, για την κωδικοποίηση και σήμανση των συνταγολογίων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει πλήρη έλεγχο των συνταγών και παρακολούθηση των δαπανών, με σκοπό την ποιοτική, ποσοτική και οικονομική παρακολούθηση της περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων.

 • Η 441 ΑΒΥΥ (Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού) του Ελληνικού Στρατού υιοθετεί τα πρότυπα GS1 στην εφοδιαστική του αλυσίδα με εξαιρετικά αποτελέσματα.

  Θέλοντας να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της αποθήκης και να ελαχιστοποιήσει ή ακόμη και να εξαλείψει τα σφάλματα, η 441 ΑΒΥΥ (Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού) υιοθέτησε τα διεθνή πρότυπα GS1 εφαρμόζοντας GS1 Datamatrix Barcode στα φαρμακευτικά σκευάσματα που παράγει η ίδια καθώς και σε όλα τα προϊόντα που λαμβάνει από τους προμηθευτές.

  Ως αποτέλεσμα, η ακρίβεια των αποθεμάτων βελτιώθηκε στo 96%, ο χρόνος διαχείρισης των παραγγελιών μειώθηκε κατά 25% έως 30%, και το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε στο 3%. Η 441 ΑΒΥΥ μείωσε σημαντικά το κόστος της εφοδιαστικής της αλυσίδας ενώ μπορεί πλέον να εκτελέσει γρηγορότερα ανακλήσεις, αν αυτό απαιτηθεί. Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν την υιοθέτηση των προτύπων GS1 σε άλλες δυο περιφερειακές αποθήκες.

  Περισσότερες πληροφορίες...
   

Παραδείγματα εφαρμογής του Συστήματος Προτύπων GS1 στον τομέα της Υγείας

Συνεργασίες