Η εφαρμογή των προτύπων GS1 και η σφαιρική αντιμετώπιση των logistics στον ευαίσθητο και εξαιρετικά πολύπλοκο τομέα της υγείας εξασφαλίζει τη βελτίωση της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών.

 • Μείωση των ιατρικών λαθών

 • Ιχνηλασιμότητα σε όλα τα επίπεδα

 • Μοναδική ταυτοποίηση, αναγνώριση και αυθεντικότητα προϊόντων και υπηρεσιών

 • Πλήρης διαφάνεια, ακρίβεια και ταχύτητα σε όλες τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα προγράμματα που εκπονούνται από τον GS1 απευθύνονται και φέρνουν κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην εφοδιαστική αλυσίδα του τομέα υγείας: φαρμακευτικές εταιρίες, κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού, διανομείς, φαρμακαποθήκες, μεταφορείς, νοσοκομεία, εργαστήρια, φαρμακεία, ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, γιατρούς.

 

 

Στην Ελλάδα

 • Το σύστημα GS1 στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των φαρμάκων σε συνδυασμό με την κωδικοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

  Ο κωδικός GS1 των φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι 13ψήφιος και ξεκινά με το πρόθεμα 280 ακολουθούμενο από τον 9ψήφιο κωδικό που αποδίδεται από τον ΕΟΦ και καταλήγει στο ψηφίο ελέγχου που υπολογίζεται βάσει του γνωστού αλγόριθμου του συστήματος GS1. Το σύμβολο που χρησιμοποιείται για τη σήμανση της ταινίας γνησιότητας (ΕΟΦ-όσημο) του φαρμάκου είναι το ΕΑΝ-13.

 • Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ), είναι ο πρώτος ασφαλιστικός φορέας στην Ελλάδα που καθιερώνει το Σύστημα GS1 και συγκεκριμένα το σύμβολο GS1-128, για την κωδικοποίηση και σήμανση των συνταγολογίων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει πλήρη έλεγχο των συνταγών και παρακολούθηση των δαπανών, με σκοπό την ποιοτική, ποσοτική και οικονομική παρακολούθηση της περίθαλψης των δημοσίων υπαλλήλων.

 • Η 441 ΑΒΥΥ (Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού) του Ελληνικού Στρατού υιοθετεί τα πρότυπα GS1 στην εφοδιαστική του αλυσίδα με εξαιρετικά αποτελέσματα.

  Θέλοντας να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες της αποθήκης και να ελαχιστοποιήσει ή ακόμη και να εξαλείψει τα σφάλματα, η 441 ΑΒΥΥ (Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού) υιοθέτησε τα διεθνή πρότυπα GS1 εφαρμόζοντας GS1 Datamatrix Barcode στα φαρμακευτικά σκευάσματα που παράγει η ίδια καθώς και σε όλα τα προϊόντα που λαμβάνει από τους προμηθευτές.

  Ως αποτέλεσμα, η ακρίβεια των αποθεμάτων βελτιώθηκε στo 96%, ο χρόνος διαχείρισης των παραγγελιών μειώθηκε κατά 25% έως 30%, και το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε στο 3%. Η 441 ΑΒΥΥ μείωσε σημαντικά το κόστος της εφοδιαστικής της αλυσίδας ενώ μπορεί πλέον να εκτελέσει γρηγορότερα ανακλήσεις, αν αυτό απαιτηθεί. Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν την υιοθέτηση των προτύπων GS1 σε άλλες δυο περιφερειακές αποθήκες.

  Περισσότερες πληροφορίες...

   

Συνεργασίες

Δείτε ακόμη...