Οι θεμελιώδεις αρχές του προτύπου GS1 στην ασφάλεια των τροφίμων

Εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων για την ιχνηλασιμότητα, ανεξάρτητα από την επιλογή των τεχνολογικών λύσεων

Φεβρουάριος 2013 - Περιοδικό Τρόφιμα και Ποτά (τεύχος 373) 
Άρθρο του Γιώργου Δημητρακόπουλου, Τεχνικός Σύμβουλος GS1 Association-Greece

Δείτε ολόκληρο το άρθρο