Η LoRa Alliance® και ο GS1 in Europe συνάπτουν σύμφωνο συνεργασίας προκειμένου να διερευνήσουν το συνδυασμό των προτύπων GS1 για την Εφοδιαστική Αλυσίδα με το πρότυπο LoRaWAN® 

Το αρχικό πιλοτικό έργο, αξιοποιεί επιτυχώς τα πρότυπα LoRaWAN και RFID για τη μείωση του κόστους συντήρησης και τη βελτίωση της λειτουργικότητας στη σιδηροδρομική βιομηχανία

Φρέμοντ, Καλιφόρνια - 3 Μαρτίου 2021– Η LoRa Alliance®, ο διεθνής σύνδεσμος επιχειρήσεων που υποστηρίζει το ανοικτό πρότυπο LoRaWAN® για τη δικτύωση μέσω internet (IoT-Internet of Things) δικτύων ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (LPWANs) και ο GS1 in Europe, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αναπτύσσει παγκόσμια πρότυπα για τη αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς και την ασφάλεια και τη διαφάνεια της εφοδιαστικής αλυσίδας σε πολλαπλούς τομείς, ανακοίνωσαν επίσημα τη συμφωνία τους να συνεργαστούν για τη διερεύνηση της χρήσης των δικτύων LoRaWAN από τα πρότυπα GS1, για τη διαχείριση δεδομένων. Ο στόχος των δύο οργανισμών είναι να παρέχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διαλειτουργικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού και στις διαδικασίες συντήρησής τους, να ενισχύσουν τη διαχείριση αποθεμάτων και να απλοποιήσουν την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και συναλασσομένων. Η αρχική συνεργασία εξετάζει τις απαιτήσεις της σιδηροδρομικής βιομηχανίας, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλοι τομείς.

Παρουσίαση των δυο συζητήσεων που διοργανώθηκαν από την Deloitte σε σχέση με τη διακίνηση των εμβολίων COVID 19. Παρουσίαση1Παρουσίαση2

Την 2α Απριλίου 2020 εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 983/2020 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο το εν λόγω δικαστικό όργανο – κατόπιν αποδοχής και της σχετικής εισήγησης – πρότασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία σε βάρος της κ. Μαρίας Κόντου, υπό την ιδιότητά της ως Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου «GS1 ASSOCIATION – GREECE» και εκπροσώπου της διοίκησής του για το αδίκημα της απάτης και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον της για το αδίκημα της παράβασης του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997).

Αργυρούπολη, 23 Μαρτίου 2021

Το σωματείο  «GS1 ASSOCIATION – GREECE» ανακοινώνει ότι με αμετάκλητο πλέον βούλευμά του, το Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών απήλλαξε τη διοίκηση του σωματείου από κάθε κατηγορία περί απάτης καθώς και περί   παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, η οποία της είχε αποδοθεί βάσει ισχυρισμών της εταιρείας «520 BARCODE HELLAS».

To Ευρωπαϊκό Ομοσπονδιακό Δίκτυο Ανταλλαγής Πληροφοριών στα Logistics (FENIX) ή αλλιώς “European Federated Network of Information eXchange in LogistiX” –κάνει το δυναμικό του ξεκίνημα! Το Ερευνητικό Έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Connecting Europe Facility of the European Union” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών στον τομέα των μεταφορών και των  logistics μέσω της εναρμονισμένης ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των 9 βασικών Αξόνων Μεταφοράς της ΕΕ (EU Transport Corridors) έως τον Απρίλιο 2022. Επτά Εθνικά Γραφεία GS1 είναι υπεύθυνα για την Προτυποποίηση και Διαλειτουργικότητα στο projectαυτό. Ο GSAssociation – Greece, ως ένα από αυτά, συμμετέχει στην κοινοπραξία FENIXυποστηρίζοντας την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών που θα μετασχηματίσουν τον κλάδο των  logistics στην Ευρωπαϊκή Ένωση!