Ο GS1 Association Greece είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του διεθνούς Οργανισμού GS1, νόμιμος και μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes GS1 (προθέματα 520 και 521).

Σκοπός του σωματείου είναι να διαχειρίζεται το σύστημα GS1 στην Ελλάδα και να παρέχει στις επιχειρήσεις-μέλη του τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικές, μέσω της υιοθέτησης των διεθνών προτύπων GS1 και της αξιοποίησης των παρεχόμενων από τον GS1 υπηρεσιών.

Απευθύνεται σε όλους τους κλάδους εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών, σε ανεξάρτητες βιοτεχνίες, παραγωγούς, πολυεθνικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου, στο χονδρεμπόριο και στους διακινητές.

Διοικείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις-μέλη του, που είναι χρήστες του συστήματος GS1, εξασφαλίζοντας έτσι τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαίσιου συνεργασίας μεταξύ τους, που αποτελεί εγγύηση για την επίτευξη του σκοπού του προς όφελος πάντα των ίδιων των επιχειρήσεων.

Ο GS1 Association Greece, ως αποκλειστικό μέλος του GS1 στην Ελλάδα:

 

  • Διαχειρίζεται και προωθεί το Σύστημα GS1.

  • Εκδίδει κωδικούς αριθμούς GS1 για την εφαρμογή των barcodes, για λογαριασμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

  • Υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες.

  • Προωθεί τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων μέσα στη διεθνή κοινότητα του GS1.

  • Προωθεί την εφαρμογή των προτύπων GS1 σε νέους τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής αγοράς.

Δείτε ακόμη...

GS1 profile

 

GS1 Association Greece profile

Λίγα λόγια για τον οργανισμό μας... Ποιοί είμαστε, τι κάνουμε, ποιός είναι ο ρόλος μας και η διοίκησή μας.

 

 

 GEPIR Factsheet

Λίγα λόγια για το παγκόσμιο μητρώο κωδικών του διεθνούς οργανισμού GS1.