Η Περιοχή Μελών απευθύνεται στα μέλη του GS1 Association-Greece, είναι προσβάσιμη μέσα από το website του οργανισμού και βρίσκεται υπό την αποκλειστική διαχείριση του κάθε μέλους.

Δημιουργήθηκε με σκοπό να διευκολύνει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων σε ό,τι σχετίζεται με την απόδοση κωδικών barcodes στα προϊόντα τους, τη δημιουργία ετικετών barcodes και γενικότερα τη διαχείριση του συστήματος GS1, απλοποιώντας τη χρήση του και πετυχαίνοντας την μέγιστη αξιοποίησή του.

Ξεκινήστε σήμερα!

 

Γιατί να χρησιμοποιήσω την Περιοχή Μελών;

· Πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο, με ευκολία στη χρήση 

· Διευκολύνει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν τους κωδικούς των προϊόντων τους και να αποδώσουν νέους, με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο

· Αποθηκεύει τις αντιστοιχήσεις κωδικών με προϊόντα, προκειμένου για την ασφαλή διαχείριση και διατήρησή τους

· Επιτρέπει τη διαχείριση των στοιχείων της επιχείρησης από την ίδια, προκειμένου για την ορθότερη μεταξύ μας συνεργασία

· Παρέχει πρόσβαση στις υπηρεσίες για τη δημιουργία συμβόλων barcodes, verification, ετικετών για παλέτες, κ.ά.

· Αποθηκεύει το ιστορικό των ήδη ληφθέντων υπηρεσιών

· Λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των μελών του σωματείου

· Συγκεντρώνει εκπαιδευτικό υλικό, σύντομους οδηγούς, βοηθητικά video, προδιαγραφές

· Είναι προσβάσιμη ανά πάσα στιγμή από την επιχείρηση και από οποιοδήποτε σημείο, ακόμη και από μία mobile συσκευή

και επιπλέον

· Εξυπηρετεί την προώθηση των προϊόντων στην τοπική αλλά και την παγκόσμια αγορά μέσω της καταχώρησης των προϊόντων στο GS1 Registry και τη δυνατότητα αναζήτησής τους από τους λιανέπορους παντού στον κόσμο, μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1

Εσείς είστε μέσα;

H οριστική καταχώρηση των προϊόντων στην Περιοχή Μελών, καθιστά τους κωδικούς GS1 και τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων διαθέσιμα προς αναζήτηση μέσω της υπηρεσίας Verified by GS1. Έτσι, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα των προϊόντων, χρησιμοποιώντας μία μοναδική και ουδέτερη πηγή πληροφοριών.

Η υπηρεσία Verified by GS1 βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή σε αρκετές χώρες και τα στοιχεία των καταχωρημένων προϊόντων είναι ήδη προσβάσιμα στους ενδιαφερόμενους!