Μάιος 2021

26 Μαϊ 2021

Securing Trust in the global Covid-19 supply chain
GS1 Healthcare Executive Dialogue - 3rd edition
Online event
Περισσότερες πληροφορίες

Δηλώστε συμμετοχή

PARTICIPATE GR

Ιούνιος 2021

14-18 Ιουν 2021

FoodExpo Digital
Ψηφιακή έκθεση για τα Τρόφιμα και Ποτά
Περισσότερες πληροφορίες

Συμμετέχουμε

PARTICIPATE GR

16 Ιουν 2021

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Διαδικτυακή παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

GS1 Association Greece logo

17 Ιουν 2021

Export Summit VΙΙI
Awareness: A Key Factor to Success
Θεσσαλονίκη
Περισσότερες πληροφορίες

Συμμετέχουμε

PARTICIPATE GR

Ιούλιος 2021

9 Ιουλ 2021

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Διαδικτυακή παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

GS1 Association Greece logo

Σεπτέμβριος 2021

15 Σεπ 2021

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Διαδικτυακή παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

GS1 Association Greece logo

28 Σεπ 2021

14ο Συνέδριο ECR Hellas
"Το μέλλον μας Τώρα"
Κέντρο Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"
Περισσότερες πληροφορίες

GS1 Association Greece logo

Οκτώβριος 2021

2-4 Οκτ 2021

Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics
8η Διεθνής Έκθεση 2021
Περισσότερες πληροφορίες

GS1 Association Greece logo

15 Οκτ 2021

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Διαδικτυακή παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

GS1 Association Greece logo

Νοέμβριος 2021

15 Νοε 2021

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Διαδικτυακή παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

GS1 Association Greece logo

Δεκέμβριος 2021

10 Δεκ 2021

Το σύστημα GS1: Βασικές γνώσεις και πρακτικές
Διαδικτυακή παρακολούθηση
Περισσότερες πληροφορίες

Μόνο για μέλη

GS1 Association Greece logo